Tag Archives: chức năng thẻ Menus

Sử dụng thẻ Menus trong WordPress như thế nào?

WordPress cung cấp một chức năng Menus rất hay nhưng ít người biết sử dụng. Chức năng này sử dụng rất đơn giản, chỉ đơn thuần là sắp xếp các Pages, categories nhưng nó lại tạo cho blog/web của bạn … Continue reading

Posted in internet marketing | Tagged , | Leave a comment