Popup Subcribe WordPress Plugin

Đây là plugin popup subcribe, dùng để thu thập email độc giả qua hình thức Freebies, Download free,..

LIVE DEMO →

11 Popup Subcribe WordPress Plugin

Tương thích với các dịch vụ Autorespond như : Aweber, Mailchimp (FREE ), Getrespond,…

Giao diện quản lý rất đơn giản, các mẫu được xây dựng sẵn, chỉ cần thay đổi nội dung, hình ảnh, hỗ trợ HTML nên tha hồ sáng tạo khu vực giới thiệu sản phẩm miễn phí . Có nhiều độ hiển thị để không gây phiền toán :

Hiển thị 1 lần ( theo cookie )

Chỉ popup lightbox ngoài trang chủ 1 lần…

21 Popup Subcribe WordPress Plugin

This entry was posted in Khóa học thiết kế website tại Hà Nội bằng wordpress. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s