Daily Archives: July 8, 2013

Popup Subcribe WordPress Plugin

Đây là plugin popup subcribe, dùng để thu thập email độc giả qua hình thức Freebies, Download free,.. LIVE DEMO → Tương thích với các dịch vụ Autorespond như : Aweber, Mailchimp (FREE ), Getrespond,… Giao diện quản lý rất … Continue reading

Posted in Khóa học thiết kế website tại Hà Nội bằng wordpress | Leave a comment