Xóa Category trong url wordpress

Chào các bạn.
Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một tut.Xóa bỏ chữ category trong đường dẫn
Bình thường link của mình có dạng

http://blogradiovn.com/category/blog-radio/

hix nó nhìn chẳng đẹp tí nào tự nhiên lại có chữ category chui vào ko đẹp tí nào với lại nó ko tối ưu SEO. một số bạn nói có thể thiết lập trong phần setting-> permarlinks. bỏ %category% đi .nhưng làm như thế không ổn.mình chỉ muốn bỏ chữ category trên menu thôi còn link các bài viết con vẫn có chuyên mục lớn .
Ví dụ : http://blogradiovn.com/radio-tinh-yeu/em-van-chi-la-1-nguoi-dung-tu-xa-de-ngam-nhin-anh/
bài viết này nằm trong chuyên mục radio tình yêu.
hi hơi dài dòng tí.bây giờ mình sẽ giải quyết vấn đề trên bằng các sau.nếu bạn thích xài plugin thì dùng plugin Wp no category .còn riêng Harry ko thích xài plugin đơn giản vì nó làm cho themes mình nặng .chỉ có những bài nào ko tự code đc thì mới dùng plugin.
Lang thang nghiên cứu và tìm được đoạn code chế biến tí giải quyết yêu cầu bài toán. Bạn hay mở file function.php và thêm dòng code sau :

add_filter(‘user_trailingslashit’, ‘remcat_function’);
function remcat_function($link) {
return str_replace(“/category/”, “/”, $link);
}
add_action(‘init’, ‘remcat_flush_rules’);
function remcat_flush_rules() {
global $wp_rewrite;
$wp_rewrite->flush_rules();
}
add_filter(‘generate_rewrite_rules’, ‘remcat_rewrite’);
function remcat_rewrite($wp_rewrite) {
$new_rules = array(‘(.+)/page/(.+)/?’ => ‘index.php?category_name=’.$wp_rewrite->preg_index(1).’&paged=’.$wp_rewrite->preg_index(2));
$wp_rewrite->rules = $new_rules + $wp_rewrite->rules;
}

Chúc các bạn thành công

This entry was posted in Khóa học thiết kế website tại Hà Nội bằng wordpress, lớp học thiết kế website tại Hà Nội, Tạo wordpress themes. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s