Sử dụng thẻ Menus trong WordPress như thế nào?

WordPress cung cấp một chức năng Menus rất hay nhưng ít người biết sử dụng. Chức năng này sử dụng rất đơn giản, chỉ đơn thuần là sắp xếp các Pages, categories nhưng nó lại tạo cho blog/web của bạn một phong cách rất chuyên nghiệp.

 Trước tiên, chức năng thẻ Menus tạo cho blog/web của bạn một menu thư mục dạng cây giống như các tờ báo Việt Nam hay làm. Ở đấy bạn có thể sắp xếp tất cả các thư mục cha/con theo ý của các bạn. Ví dụ như khi bạn đưa con trỏ tới mục “Thể thao” thì lập tức nó hiển thị các thư mục con trong đó như “bóng đá, cầu lông, tennis,..”
Và quan trọng là hầu như các themes miễn phí của WordPress điều hỗ trợ chức năng này, tuy nhiên cũng có một số ít themes không hỗ trợ thẻ Menus.

Lúc bạn đăng nhập vào trang quản trị nhìn vào mục Appearance bạn sẽ thấy nó đã có link menu bạn click vào link đó để tạo menu.

Tạo menu trong wordpress

Khi click vào đây rồi bạn nhìn bên phải tiến hành nhập tên menu và khởi tạo.

This entry was posted in internet marketing and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s